Extra Fiskestämma

Värsjöns fiskevårdsområde kallar härmed till en extra fiskestämma

Tid: 10/12 kl. 13.00

Plats: Värsjö Medborgahus

Om en fastighet ägs av flera delägare, förväntas den som får kallelsen meddela övriga delägare.

 

Hej !

Tyvärr har vi återigen konstaterat att kräftpesten slagit till i Värsjön. Lördag 5/11 hittades första kräftorna och sändes in till SVA för kontroll. Onsdagen därefter konstaterade SVA att det tyvärr var kräftpest.

Styrelsen har från första hittad kräfta arbetat hårt för att komma framåt med både SVA, SLU och Länstyrelsen och dessa instanser är nu alla informerade.

Styrelsen måste dock ha era åsikter om hur vi nu går vidare med kräftor i Värsjön. Värsjön är ett skyddsområde för Flodkräfta , så något annat är inte att tänka på och direkt olagligt. Vi behöver därför ett stämmobeslut på hur vi går vidare i processen och hoppas på en bra diskussion under denna extra stämma. Er röst är viktigt för Värsjöns Framtid!

 Vi hoppas och tror att Länsstyrelsen kommer delta, då dem redan uttalat sin positiva syn på flodkräftans framtid i Värsjön.

1.Mötets öppnade

  1. Val av sekreterare för stämman
  2. Val av justeringsman
  3. Kräftpest / Vad gör vi?
  4. Övriga frågor

6.Mötet avslutas

 

Hoppas att ni kan komma!

 

Välkomna

Värsjöns Fiskevårdsområdes styrelse /gm

Martin Gustafsson

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)